Online inkjet štampač

Online inkjet štampač

  • 2021. Vruća rasprodaja s jednom glavom Thermal Online Inkjet pisač

    2021. Vruća rasprodaja s jednom glavom Thermal Online Inkjet pisač

    Osnovni uvod Kompanije za pakovanje i štampanje kao što su hrana, pića, duvan i alkohol, kablovi, lekovi i kozmetika moraju često ili velikom brzinom da štampaju brojeve, bar kodove, obrasce ili tekst na proizvodima ili kutijama za spoljno pakovanje.Praksa je dokazala da primena on-line inkjet štampača sa termičkom penom može značajno poboljšati efikasnost proizvodnje i jasnoću štampanog teksta, čime se poboljšava kvalitet proizvoda, omogućavajući preduzećima da osvoje širu proizvodnju proizvoda...